Resultater fra de Norske F3A-stevnene

En kort rapport med resultater fra de enkelte konkurransene, er tilgjengelig via den uthevede teksten i tabellen nedenfor.

For alle arrangører, vennligst send resultater og gjerne bilder for å få det med i oversikten her.


2017 sesongen
Konkurranse

Forus cup

Vingtor cup
Mjøs-cup
NoM F3A
NM F3A
Troll cup
Tore Paulsens Minnestevne


Status i Norgescup 2017

Årets Norgescup i F3A-klassen gjelder som uttak til europeisk mesterskap 2018 i Belgia (3-manns lag).  

For hver enkelt deltager teller de beste 3 stevneresultatene

NB : Hvis noen skulle undres, så gjelder det for NM at Norgescup resultatet er etter innledende omganger.  Siden kun noen få piloter deltar i finalen blir ikke poengsummene sammenlignbare mellom de som er med og de som ikke er med i finalen.

 F3A

Nordic

Sport

 

=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===