Bedømning og poengberegning

Denne konkurranseformen er avhenging av dommere som vurderer kvaliteten på øvelsene som flys.  Hver øvelse gis en karakter fra 0 til 10 som så ganges med en vanskelighetsgrad (K-faktor) for å komme frem til poengsummen for den enkelte øvelse. Summen av poengene for ale øvelsene blir resultatet for hver omgang. Oppgaven med å bedømme en flukt krever konsentrasjon og kunnskap, slik at konkurransene blir mest mulig rettferdig avgjort i hht. de til en hver tid gjeldende regler.  Det er derfor viktig at det regelmessig avholdes kurs/seminarer for å sikre en felles forståelse for reglene og praktisk erfaring.

Siden dommere, som piloter ikke er feilfrie benyttes flere metoder for å minimalisere effekten av feil avgitte karakterer.

  1. Flere dommere.  Ved å benytte flere dommere vil den enkelte dommers karakter bety mindre for sluttresultatet, slik at en feil avgitt karakter ikke påvirker resultatet dramatisk.  Det at en konkurranse består av flere omganger gir litt av den samme effekten, karakteren på hver enkelt øvelse betyr mindre på sluttresultatet.
  2. Dersom man benytter 4 eller flere dommere er vanlig praksis at høyeste og laveste karakter per øvelse strykes og ikke inngår i beregningen av poengsummen.  Dette filtrerer bort feilaktig avgitte høye og lave karakterer, men har den ulempen at mye gode karakterer kastes og det faktum at i enkelte tilfeller er det den høye eller lave karakteren som er korrekt.  Og det er jo synd at en korrekt karakter forkastes.
  3. Som det står beskrevet i sporting-code kan i visse tilfeller resultatene prosesseres med en statistisk algoritme kalt TBL (utviklet av herrene Tarasov, Bauer og Long), for å redusere påvirkningen av systematisk skjev bedømning.  Kort fortalt går det på at dersom en dommer ligger enten høyt eller lavt på en pilot i forhold til andre piloter og dommere, vil dette korrigeres.  For en mere detaljer, se forklaringene tilgjengelig nedenfor.

    TBL beskrivelse, del1

    TBL beskrivelse, del2

 

=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===