Gjeldende regler for de konkurranseklassene som benyttes her i Norge

Som all luftsport, er vår sport er styrt av FAI (Federation Aeronautic Internationale) som vårt forbund NLF er medlem av.  Modellflyving er så underlagt underavdelingen CIAM, og akrobatikkflyvingen hører til her.  Reglene er beskrevet i regelhefter kalt 'sporting-code' med egne hefter for hver modellflygren pluss et par generelle.  Klassene F3A, F3M (akrobatikk med store skalamodeller), F3S (akrobatikk med jet-drevne modeller) og F3P (akrobatikk innendørs) er beskrevet sammen med generelle regler som omhandler modellene, tillatt utstyr etc i Sporting Code Section 4 - F3 Aerobatics.

Nå er det slik at F3A-klassen er ganske komplisert å komme i gang med, derfor har de fleste land nasjonale klasser med enklere flyprogrammer som danner en 'stige' i ferdighetsnivå opp til den offisielle VM-klassen F3A. 

De programmene som benyttes her i Norge er flg : 

Utendørs:

  • Vingtreff : Består av grunnleggende akrobatiske øvelser som kan utføres med enhver radiostyrt motor-modell.
  • F3A-Sport S-11 : Det enkleste konkurranseprogrammet som benyttes i våre nasjonale stevner.  
  • F3A-Nordic N-17 : Et mellomklasse program som er felles for alle de Nordisk landende.
  • F3A : Det mest kompliserte flyprogrammet som stiller store krav til både utstyr og pilot.  Disse programmene benyttes over hele verden, inklusive nasjonale, regionale, og verdensmesterskap.  For detaljer henvises det til den enhver tid gjeldede utgave av sporting-code (som revideres hvert år).   F3A-P17  F3A-F17
  • I F17 er det en helt ny type øvelse, 'Barrel roll'.  Her finnes det en illustrert beskrivelse av denne øvelsen

Innendørs:

  • F3P-Sport : Enkelt flyprogram for innendørs akrobatikk
  • F3P-Advanced (AA-17) : Mellomklasse program beskrevet i gjeldende sporting-code
  • F3P AP-17 : Det offisielle programmet for innendørs-flyving, til bruk i innledende omganger
  • F3P AF-17 : Det offisielle programmet for innendørs-flyving, til bruk i finale-omganger

NB : For alle programmene er det tekstbeskrivelsen som gjelder,  eventuelle grafiske fremstillinger er å regne som illustrasjoner. 


NB : Nye krav relatert til sportslisensen fra og med 2017

For å delta internasjonalt, eller på NM i F3A klassen er det et krav om at man må ha skaffet seg sportslisens.  Denne kan man selv bestille via MelWin. Vårt forbund (Luftsportsforbundet) er et særforbund i Norges idrettsforbund, og vi er derfor underlagt de til enhver tid gjeldende dopingregler.  For å ha rett til å inneha sportslisens er det nå et krav at man har gjennomgått Antidoping Norge sitt e-læringsprogram kalt 'Ren utøver', dette programmet finner man her.


Fellesregler for nordiske mesterskap 


Gamle programmer som ikke lenger benyttes:

 

=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===