Dokumenter relatert til F3A i Norge

 


Nasjonalt:

 Referat fra pilotmøte avholdt på NM 2022

Grunnet skjevfordeling av piloter i mellom de ulike klassene har det blitt utfordrende med bedømmingen.  På fellesmøtet avholdt på NM 2020 ble det derfor enighet om å dele F3A-klassen i to for gjensidig bedømning.  Deokumentet nedenfor beskriver praksis som vil gjelde fra 1/1-2021

Regler/Generelt for NM og Norgescup, gyldig fra 1.1.2021.pdf


Nordisk :

Referat fra møte avhold på NoM 2023

Fellesregler for nordiske mesterskap, 2023 edition 


Internasjonalt:

På VM i Portugal i 2009 ble det avholdt et møte i F3A sub-kommiteen. Ut fra dette møtet kom bla en guide for hvordan nye F3A programmer skal komponeres. 

Den har blitt oppdatert noe i etterkant, interesserte kan laste den ned her : 2020 Schedule Development Guide=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===