Jarlsberg-stevnet 2002

Club : Tønsberg modellflyklubb

Location : At Jarlsberg airfield, of course.

Classes flown : VT, Nordic, F3A

Weather : Totally blue sky, sunny, hot (25-32°C) and very low winds (just a draft from variable directions).

General : Very good attendance in the Nordic class, with very high standard of flying. In F3A we had a few less than expected, but still some really good fights at several levels.  We had visits from Sweden by Urban Forslöv og Bernt Olsson, they are welcome back at any later occasion.

Results Vingtreff

# Name 1 2 3 Total
1 Thomas Revå 1000 1000 1000 2000
2 Torleif Jensen 996 942 957 1953
3 Petter Blindheim 789 963 953 1916

Results Nordic

# Name 1 2 3 Total
1 Karl Petter Kjellesvig  1000 999 1000 2000
2 Pål Westerhaug 942 1000 993 1993
3 Bjarne Bakken 957 953 958 1915
4 Jarle Hafver 930 873 982 1912
5 Urban Forslöv 937 857 969 1906
6 Per Gundersen 945 918 907 1863
7 Erik Jensen 915 860 923 1838
8 Fredrik Omholt 874 903 835 1777
9 Jan Henning Thoresen 880 873 886 1766
10 Tørres Hegre 815 850 898 1748
11 Per Morten Strømmen 829 845 876 1721
12 Adreas Bjordal Jensen 833 817 856 1689
13 Jack Farstad 797 810 0 1607
14 Sverre Johannessen 778 781 763 1559
15 Thor Erik Paulsen 667 500 839 1506
16 Jan Lødner 654 0 734 1388
17 Hans Jørgen Aslaksen 626 690 597 1316

Results F3A

# Name 1 2 3 Total
1 Nils Øystein Bossum 969 1000 1000 2000
2 Ola Fremming 1000 989 998 1998
3 Bernt Olsson 890 901 932 1833
4 Kjell Tore Pettersen 893 918 896 1814
5 Martin Omholt 816 836 835 1671
6 Lars Semb 803 801 844 1647
7 Knut Widar Frantzen 777 865 776 1642
8 Johs. Stavrum 692 741 774 1515
9 Roar Holtrø 586 754 743 1496
10 Arnstein Solberg 682 675 658 1357

Bilder 

Equipment list :

 Name                 

Club             

Plane              

Engine             

Radio              

 Knut Widar Frantzen

Os            

Synergy            

OS 140RX           

Graupner MC-24     

 Roar Holtrø          

Malvik        

Spigas 7           

OS 140RX           

Graupner MC-24     

 Nils Ø. Bossum       

Gjøvik        

Diamant            

YS 140FZ           

Graupner MC-24     

 Lars Semb            

TMFK          

Turmalin           

OS 140RX           

Futaba FC-18       

 Bernt Olsson         

Klubb         

Smaragd            

YS 140L            

Graupner MC-24     

 Arnstein Solberg     

Kongsberg     

Saphir             

OS 61 RFP          

Graupner MC-24     

 Ola Fremming         

TMFK          

Alliance           

OS 140RX           

Graupner MC-24     

 Martin Omholt         

TMFK          

Larimar            

OS 140RX           

Graupner MC-24     

 Johs. Stavrum        

Malvik        

Giles G202         

OS 140RX           

Graupner MC-24

 Kjell Tore Pettersen 

Øra            

Giles G202         

OS 140RX            

Graupner MC-24     

 

 

 

 

 

 Urban Forslöv        

Klubb         

Diamant            

YS 140 FZ          

Futaba FF8         

 Tørres Hegre         

Forus          

Amethyst           

YS 120AC           

Graupner MC-20     

 Pål Westerhaug       

Løten         

Alliance           

OS 140RX           

Graupner MC-24     

 Thor E. Paulsen      

TMFK          

Spigas 90          

OS 91 FX           

Futaba FC-18       

 Jarle Hafver         

Forus         

Caprise            

OS 140RX           

Graupner           

 Jan Lødner           

Forus         

Giles 202          

OS 140RX            

Graupner MC-24     

 Andreas Bjordal Jensen

TMFK          

Spigas 90          

OS 91 FX           

Futaba FC-18       

 Karl Petter Kjellesvig

Forus         

Caprise            

OS 140RX           

Graupner MC-24     

 Per Morten Strømmen  

Forus         

Caprise            

OS 140RX           

Grupner MC-24      

 Jan H. Thoresen      

TMFK          

Rubin              

OS 140RX           

Futaba FC-28       

 Per Gundersen        

Vingtor       

Typhoon 2+2        

OS 140RX           

Futaba FF6         

 Jack Farstad         

Gullknapp     

Psykopat XL        

OS 108 FSR         

JR 3810            

 Fredrik Omholt       

TMFK          

Spigas 90          

OS 91FX            

Graupner MC-20     

 Bjarne Bakken        

Malvik        

Desafio            

Webra 120R         

JR PCM10           

 Hans Jørgen Aslaksen 

TMFK          

Giles G 202        

OS 90 FSR          

Graupner MC-24     

 Sverre Johannessen   

TMFK          

Extra              

OS 91FX            

Futaba FC-18       

 Erik Jensen          

Kongsberg     

Joker              

OS 108FSR          

Muliplex 3030      

 

 

 

 

 

 Torleif Jensen        

TMFK          

Zen 50             

OS 50FX            

Futaba T6Xs        

 Petter Blindheim      

TMFK          

Tracer 40          

Irvine 46          

Graupner MC-12     

 Thomas Revå           

TMFK          

Tracer 40          

Irvine 46          

Graupner MC-12     

 

 

=== NLF Modellflyseksjonen F3A ===